Trojkráľová Konferencia 2016

4. januára 2016, Bratislava, Slovakia


Program

Konferencia sa začne okolo 9:00 v pondelok 4. januára na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky v Mlynskej doline dvoma hodinovými prednáškami (jedna z fyziky a jedna z matematiky/computer science).
Kratšie registrované prednášky budú potom prebiehať v dvoch paralelných sekciách - jedna pre fyziku a jedna pre matematiku.
Všetky prednášky budú v posluchárňach "B" a "C", občerstvenie v miestnosti "I-9"
Schedule

We will start the conference around 9 am, Monday, January 4, at the Faculty of Mathematics, Physics and Computer Science in Mlynska dolina , with two one-hour lectures (one in physics and one in Mathematics/Computer Science).
Shorter contributed lectures will then be divided into two parallel sections; one for physics and one for mathematics.
All lectures will take place in the lecture rooms "B" and "C"; refreshments will be served in "I-9".Abstrakty prednášok/Abstracts (in pdf)


Pondelok/Monday, January 4, 2016
9:00 - 9:15
Otvorenie konferencie/Official opening of the conference, Prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., dean of FMFI UK
Lecture Hall "C"
9:15 - 10:10
Pavol Ševera (University Geneva): O copoch a deformačnom kvantovaní
Lecture Hall "C"
10:10 - 11:05
Broňa Brejová (FMFI UK): From a Myriad of Short Strings to Biological Discovery
Lecture Hall "C"

11:05 - 11:30
Prestávka/Coffe Break
I-9

11:30 - 11:55, "B" Karel Výborný (FzU AV ČR), Jak změnit magnetické uspořádání (anti)feromagnetu pomocí spin-orbitální interakce 

11:30 - 12:05, "C" Peter Richtarik (Edinburgh University), Randomized Iterative Methods for Solving Linear Systems
11:55 - 12:20, "B" Peter Markoš (FMFI UK), Andersonov prechod kov - izolant
12:05 - 12:30, "C" Dalibor Fronček (University of Minnesota Duluth), Grupy, kružnice a kocky
12:20 - 12:55
Tomáš Roch (FMFI UK), Exkurzia do laboratória pokročilých technológií
12:30 - 12:55
Pavel Petrovič (FMFI UK), Exkurzia do robotického laboratória

12:55 - 14:00
Obedna prestávka/Lunch Break
Cafeteria/Restaurant

14:00 - 14:25, "B"
Karol Kovařík (University Muenster): Tmavá hmota - signál fyziky za štandardným modelom
14:00 - 14:35, "C" Tibor Macko (UniBonn), Topológia vysoko-rozmerných variet
14:25 - 14:50, "B"
Roman Lietava (University Birmingham), Kvarkovo-gluónová plazma
14:50 - 15:05, "B"
Zuzana Fecková (UPJŠ Košice), Vplyv klastrov na fluktuácie protónovej multiplicity v relativistických jadrových zrážkach
14:35 - 15:10, "C" Peter Zeman (IUUK), Automorphism Groups of Geometrically Represented Graphs

15:05 - 15:20, "B"
Jana Fodorová (FJFI ČVUT),  Kvarkóniá v jadrovej hmote

15:20 - 15:45
Prestávka/Coffe Break
I-9

15:45 - 16:10, "B"
Christine Nattrass (University of Tennessee, Knoxville), Background subtraction methods for  di-hadron and jet-hadron correlations
15:45 - 16:20, "C" Roman Nedela, O nesprávnom sčítavaní zlomkov
16:10 - 16:25, "B"
Soňa Pochybová (Wigner Research Center Budapest), Hľadanie pôvodu pomeru protón/pión vo vysokoenergetických zrážkach

16:25 - 16:40, "B"
Lukáš Kramárik (FJFI ČVUT), Jety ťažkých kvarkov
16:20 - 16:45, "C" Tomáš Peitl (TechUniWien), Dependencies in quantified boolean formulae
16:40 - 17:05, "B"
Ondřej Chvála (University of Tennessee, Knoxville), Introduction to reactor theory for general physicists
16:45 - 17:10, "C" Dominik Csiba (Edinburgh University), Stochastic Dual Coordinate Ascent with Adaptive Probabilities


Abstrakty prednášok/Abstracts (in pdf)

Prezentácie/Presentations

Zopár fotografií z konferencie/Pictures from conferenceMiesto konania

Všetky prednášky sa odohrávajú v posluchárňach "B" a "C" a občerstvenie sa podáva v miestnosti "I-9" (viď mapa, poslucháreň "B" je hneď vedľa posluchárne "C").

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky sa nachádza v Mlynskej doline a je dostupná električkami 4,5 a 9 (zastávka `Botanická záhrada'), autobusmi 31 a 39 z mesta (zastávka `ZOO') a autobusom `32' z hlavnej stanice (zastávka `ZOO').
Všetky príchody hromadnou dopravou vyžadujú na záver asi 5 minut chôdze.

Taxíky sú v Bratislave relatívne lacné, môžete použiť napr. FUN Taxi - ceny nájdete na ich web stránke.
Conference Location

All talks take place at Lecture Halls "B" and "C" and refreshments will be served in the room "I-9" (see the map, lecture hall "B" is right next to "C").

Faculty of Mathematics, Physics and Computer Science is located in Mlynska dolina and can be accessed via trams 4,5 and 9 (stop `Botanicka zahrada') by buses 31 or 39 (from the city, stop `ZOO') or from the train station bus 32 (stop `ZOO').
All access via public transportation requires about 5 minutes of walk by the end.

If you wish to use a taxi, you can try FUN Taxi - their prices are reasonable.

Registrácia

Trojkráľová konferencia je tradične voľne prístupná všetkým záujemcom dobrej vôle bez poplatkov a registrácia je dobrovoľná (len na to, aby sme mali predstavu o úcasti).

Tí, čo majú záujem sa zaregistrovať (s tým, že všetci ostatní záujemcovia ich uvidia na zozname zaregistrovaných), sa môžu zaregistrovať tu.

Ak si chcete pozrieť zoznam zaregistrovaných záujemcov, kliknite na zoznam zaregistrovaných.
Registration

The Three Kings Conference is traditionally free of charge and registration is voluntary (just to give us an idea about the number of participants to expect).

Those who wish to register (and whose names will show on the list of registered participants) may do so here.

If you wish to see the list of those already registered, click the list of registered participants.


Ubytovanie

Bratislava má bohatý výber hotelov a ubytovania. Ak máte záujem o ubytovanie, stačí pohľadať cez niektorý vyhľadávač.

Hotel Sorea Regia sa nachádza zhruba na polceste medzi mestom a fakultou a mali sme s ním dobrú skúsenosť.

Cenovo najvýhodnejšie ubytovanie a zároveň najbližšie k fakulte je v hoteli/internáte Družba.
Accommodation

Bratislava has a wide range of places to stay at and enjoy, and everyone who feels like exploring is welcome to consult the numerous search engines.

We have had good experience with the hotel Sorea Regia which is very conveniently located between the downtown and the conference venue.

The closest to the faculty and a bit cheaper is the hotel/dormitory Druzba.


História konferencie/Conference history

2008 - 2013 , 2014, 2015, TAMPoďakovanie

Konferencia prebieha s podporou Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, Slovenskej matematickej spoločnosti a Jednoty českých matematikov.
Acknowledgement

We gratefully acknowledge support from the Faculty of Mathematics, Physics and Computer Science, Comenius University, Bratislava, the Slovak Math Society and the Czech Mathematicians' Association.
Organizačný výbor/Organizing Committee:

Jaroslav Bielčik, Lubomíra Dvořáková, Jiří Fiala, Richard Hlubina, Daniel Hlubinka, Robert Jajcay, Tatiana Jajcayová,
Boris Tomášik, Karel Výborný

Ak potrebujete ďalšie informácie alebo máte nejaké návrhy alebo pripomienky, píšte, prosím, na e-mail: Robert Jajcay

Those of you who need more information or have some special requests, please contact in the meantime one of the local organizers: Robert Jajcay